MENU

. OLONG ĐẶC SẢN

OLong Sữa Chân Trâu

OLong Sữa

OLong Nhài Sữa

Sữa Tươi  Chân Trâu OLong

 . OLONG KEM PHÔ MAI

OLong Sữa Kem Phô Mai

OLong Nhài Kem Phô Mai

Sữa Tươi Chân Trâu Kem Phô Mai

 . OLONG KEM TRỨNG DỪA KHÈ

OLong Sữa Kem Trứng Dừa Khè

OLong Nhài  Kem Trứng Dừa Khè

 Sữa Tươi Chân Trâu OLong Kem Khè

. TRÀ TRÁI CÂY

OLong Vải

Trà Đào Cam Sả

. TRÀ SỮA KEM TRỨNG KHÈ

Trà Sữa Kem Trứng Dừa Khè

Khoai Môn Kem Trứng Dừa Khè

Gạo Nướng Kem Trứng Dừa Khè

Mè Rang Kem Trứng Dừa Khè

. TRÀ SỮA

Trà Sữa Truyền Thống

Trà Sữa Khoai Môn Tím

Trà Gạo Nướng Nhật

Trà Sữa Mè Rang

. TOPPING

Chân Trâu OLong

Chân Trâu Trắng

Thạch Phô Mai

Kem Trứng

Kem Phô Mai

Bánh Flan