. 20 Trần Quang Diệu,Phường 13,Q3

https://www.facebook.com/trasuaatea1996 

. 8 Nguyễn Thượng Hiền ,Phường ,Q3

www.facebook.com/trasuaatea1996 

.  5 Đường Hùng Vương,Phú Cường,TP THủ Dầu 1

www.facebook.com/trasuaatea1996